Vi kommer med sång, dans och rörelse! Kulturskolan hälsar är ett koncept där vi tar med oss verksamheten ut till er.

Kulturskolan hälsar på riktar sig till grupper som till exempel anpassad skola, mindre grupper i åk 1 - åk 6 (i samråd med lärare och Elevhälsan, på alla skolor i kommunen i olika perioder), familjecentralen och föräldra- och barngrupper.

 Verksamheten går inte att söka till utan erbjuds skolan/gruppen när det är dags.