Slamtaxan har två delar. En fast avgift som täcker kostnader för administration, informationsmaterial, med mera och en avgift vid tömning. Därtill finns tilläggsavgifter vid extra tömningar, lång slangdragning, specialtömningar och så vidare.

 

Slamtömning fast avgift Kr inkl moms
Abonnemang per år och anläggning 544
   
Slamtömning med avvattning Kr inkl moms
Tömning enligt turlista med en volym under 4 m3 2 015
Tömning enligt turlista med en volym 4 - 6 m3 2 308
   
SLAMTÖMNING utan avvattning Kr inkl moms
Tömning enligt turlista med en volym under 4 m3 3 458
Tömning enligt turlista med en volym 4 - 6 m3 4 160
   
Tilläggsavgift vid tömning Kr inkl moms
Bomkörning, hinder vid tömning 1 008
Tillägg vid tömning inom 2 veckor 1 235
Tillägg vid tömning inom 24 timmar 3 250
Extra slang över 20 meter (kr/10 m) 195
Behandlingskostnad vid volym över 6 m3 (kr/m3) 813
   
Timkostnad vid specialtömning Kr inkl moms
Slamsugningsfordon (kr/h) 1 450
Extra personal (kr/h) 475