Vision 2050: Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla

Just nu genomförs en visionsprocess där vi som lever, bor och verkar i Åre kommun tillsammans skapar en visionsberättelse som ska fylla vår vision med mening och innehåll.

På den här sidan får du veta mer om hur du kan dela med dig av tankar och idéer och var i processen vi befinner oss just nu. Vill du veta vilka aktiviteter som har genomförts hittills och hur processen ser ut i sin helhet finns information på underliggande sidor som du når via menyn.
 

Pågående aktivitet - Målgruppsdialoger enligt metod "Lyssna 360"

Under juni månad förbereds och påbörjas den sista medborgardialogen i den inledande fasen av visionsprocessen. Denna medborgardialog handlar om ett aktivt arbete med att fånga in så många perspektiv som möjligt, positiva-negativa, från unga till äldre, nyanlända-svenskfödda, olika geografiska områden och så vidare. Detta sker genom att handplocka personer som bär dessa perspektiv och genomföra djupintervjuer. 

 

Avslutade aktiviteter


Samtal med medborgare
I april ringde förtroendevalda och tjänstepersoner upp slumpvis utvalda medborgare för ett samtal om visionen och framtiden.

Inhämtning av tankar och idéer via e-tjänst, brev och telefon
Mellan den 27 april - 8 juni tog vi in tankar och idéer via digital e-tjänst, brev och telefon.

Här kan du läsa mer om resultaten och genomförandet av aktiviteterna.

 

Processen för att skapa en visionsberättelse

Här kan du läsa mer om hur hela visionsprocessen ser ut.