Åre kommun erbjuder olika typer av utbildningar för vuxna. Du kan till exempel läsa in grundskola eller gymnasiet, läsa svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna eller utbilda dig till ett framtidsyrke på Campus Åre.

För dig som är vuxen och vill utbilda dig erbjuder Åre kommun många olika alternativ. Från och med vecka 35 bedrivs verksamheten i nya lokaler på Norra vägen 16C i Järpen.

Tyck till – synpunkter!

 

Den 7 februari började kursen i samhällsorientering (SO) för nyanlända. Kursen är för dig som är ny i Sverige eller för dig som tidigare påbörjat kursen men inte slutfört den. Vårens kurs tolkas på tigrinja, persiska och arabiska.

Kursen innehåller information och kunskap om det svenska samhället och dess uppbyggnad. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta etablering och delaktighet i det svenska samhället.

VI träffas i kl. 12.30-15.30, varje måndag och fredag (ej helgdagar) i sal 215, vuxenutbildningens lokaler på Norra vägen 16c i Järpen.

Du behöver inte anmäla dig till kursen innan kursstart utan gör det på plats och du kan börja kursen även efter ordinarie kursstart.

I Åre kommun finns det möjlighet att studera svenska som andraspråk (SVA) på Grundvux på kvällstid, en gång i veckan.

 

Grundvux är till för dig som saknar dokumenterade kunskaper från grundskolan, så den här kursen i svenska passar dig som redan fått betyg i kurs D på SFI, eller dig som lärt dig svenska på egen hand, men behöver lära dig mer. Kursen ger behörighet i svenska som andraspråk för studier på gymnasienivå. 

 

  • Du måste vara folkbokförd i Åre kommun, samt vara minst 20 år.
  • Du anmäler dig via den här länken. Behöver du hjälp med detta kan du få det på Norra vägen 16C i Järpen på tisdagar mellan klockan 13.00 och 15.00 Där finns också tillgång till studie- och yrkesvägledare.
  • Du kan börja när som helst under året.
  • Du studerar i din egen takt. Hur lång tid det tar att bli färdig beror bland annat på vilken studiebakgrund du har och på hur mycket tid du har. Vi har lektioner i svenska som andraspråk på dagtid också.
  • Undervisningen bedrivs i nya lokaler i Järpen på Norra vägen 16C. 
  • Kursen är avgiftsfri, men du betalar litteratur själv.
  • Plats: Vuxenutbildningen i Järpen, sal 224.
  • Tid: tisdagar klockan 17.00-20.00. 

Mer information

 

Välkommen att utveckla din svenska och att få umgås med andra som har samma mål!

Vilken studieväg du ska gå bedöms vid ett inskrivningssamtal och innan du påbörjar dina studier. 

SFI studieväg 1 – kurs A, B, C och D
I första hand till dig med ingen eller kort studiebakgrund, ca 0–4 år i grundskola.

SFI studieväg 2 – kurs B, C och D
I första hand till dig med kort studiebakgrund, ca 5–9 år i grundskola.

SFI studieväg 3 – kurs C och D
I första hand till dig med längre studiebakgrund, mer än 9-årig grundskola.