Snöskotern är en naturlig och viktig del i många människors vardag och fritid. Den används inom besöksnäringen, rennäringen och annan näring i "väglöst land".

Den ger möjlighet för människor att uppleva naturen på nära håll, även för personer med något rörelsehinder.

Aktuellt

Åre kommuns föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med motordrivet fordon utökas med ett område i anslutning till Kallsedet och träder i kraft 2024-01-12.

Detta efter att markägare ansökt om reglering eftersom det körs mycket skoter utanför skoterlederna i området. Genom skyltning har man vädjat till skoterförare att hålla sig på skoterlederna på vissa sträckor, men utan resultat. Kommunen har också under flera år fått klagomål från privatpersoner att det förekommer störande skoterkörning i området.

Syftet med reglering är inte att förbjuda skoterkörning på snötäckt mark i området, utan att reglera den för att möjliggöra en framtida hållbar skoterkörning med tillåtna skoterleder som kan accepteras av berörda markägare. En skoterled kan inte tvingas fram, utan att markägare godkänner det.

  pdf Föreskrift reglering med kartbilaga  (2.81 MB)  »

Snöskoterkörning ingår inte i allemansrätten

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det är inte tillåtet att:

  • passera annans mark om det uppstår skada
  • köra alltför nära bostäder och bebyggelse
  • köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark
  • köra på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket
  • köra utanför skoterleder inom statligt och kommunalt regleringsområde

Fler regler som gäller för snöskoter hittar du på Nationella Snöskoterrådets hemsida

Det är säkrast att köra på markerade skoterleder. I Åre kommun finns statliga skoterleder som sköts av Länsstyrelsen och övriga skoterleder (cirka 100 mil) som till stor del sköts av skoterklubbar. Vissa leder är avgiftsbelagda för att finansiera drift och underhåll.

Information om skoterleder och skoterklubbar hittar du hos respektive ledhållare:
Västjämtlands snöskoterområde (Väsek), vasek.se
Ånnsjönsskoteklubb, Ånnsjöns skoterklubbs Facebookgrupp
Storliens skoterklubb, Storliens skoterklubbs Facebooksida
Åre snöskoterklubb, assk.se
Järpen/Undersåker skoterklubb, Järpen-Undersåker skoterklubbs Facebookgrupp
Huså skoterklubb, Huså skoterklubbs Facebookgrupp 
Gevsjöns skoterklubb, Gevsjöns skoterklubbs Facebookgrupp
Edsåsdalens skoterklubb, Edsåsdalens skoterklubbs Facebookgrupp
Hallens snöskoterklubb, Hallens snöskoterklubbs Facebookgrupp
Sällsjö skoterklubb, Sällsjö skoterklubbs Facebookgrupp
Höglekardalens skoterklubb, Höglekardalens skoterklubbs Facebooksida
Månssåsens skoterklubb

Åre kommuns skoterskarta »
Karta över statliga skoterleder »

Ta i förväg reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt att köra. Förutom de generella reglerna finns statliga och kommunala regleringsområden i Åre kommun.

Inom regleringsområden och inom orter där föreskrifter finns får du (med vissa undantag) endast köra på markerade skoterleder. Du kan ansöka om dispens om du har särskilda skäl. Det kan till exempel handla om funktionsnedsättning, vissa materialtransporter och vid tävling. Dispenser inom kommunalt regleringsområde och inom orter där föreskrifter finns söks hos Åre kommun.

 

pdf Åre kommuns kommunala regleringsbeslut (2.81 MB)

pdf Föreskrift terrängkörning inom Duved (1014 KB)

pdf Föreskrift terrängkörning inom Järpen (410 KB)

pdf Föreskrift terrängkörning inom Mattmar (774 KB)

pdf Föreskrift terrängkörning inom Åre (634 KB)

 

Sök dispens för körning inom kommunalt regleringsområde

Ansökan om dispens för terrängkörning på snötäckt mark (e-tjänst och blankett)

 

Har du frågor, mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Frågor och dispensansökningar inom det statliga regleringsområden hänvisas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Det är inte tillåtet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

 

Frågor och dispensansökningar för barmark hänvisas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.