Samhällsbyggnadskontoret jobbar just nu med en strukturplan (planprogram) för centrala Duved. Syftet med arbetet är att möjliggöra för fler bostäder och verksamheter i Duved, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister och att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk.

Inom arbetet kommer nya vägdragningar, husvolymer, parkmiljö och trafik- och parkeringslösningar att studeras. Eftersom att Karolinervägen, Stinsvägen och Hamrevägen alla ägs av Trafikverket så kommer även en trafikutredning att göras för att undersöka hur det går att bygga mer i Duved utan att trafiksäkerheten och framkomligheten påverkas negativt.

Strukturplanen beräknas i dagsläget vara klar för att skickas ut på samråd någon gång under hösten 2020. Planhandlingarna kommer då att läggas upp här på kommunens hemsida. Vi kommer även att hålla ett allmänt samrådsmöten där vi pratar om utvecklingen och du får möjlighet att ställa frågor. Därefter kommer arbetet med att ta fram detaljplaner att påbörjas.

Om du har frågor redan idag kan du kontakta ansvariga planarkitekter:
Maria Gyllner, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Martin Engdahl, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.