Samhällsbyggnadskontoret jobbar just nu med ett planprogram för centrala Duved. Syftet med arbetet är att möjliggöra för fler bostäder och verksamheter i Duved, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister och att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk.

Inom arbetet kommer nya vägdragningar, husvolymer, parkmiljö och trafik- och parkeringslösningar att studeras. Eftersom att Karolinervägen, Stinsvägen och Hamrevägen alla ägs av Trafikverket så kommer även en trafikutredning att göras för att undersöka hur det går att bygga mer i Duved utan att trafiksäkerheten och framkomligheten påverkas negativt.

När strukturplanen är klar kommer den att skickas ut på samråd. Planhandlingarna kommer då att läggas upp här på kommunens hemsida. Efter att strukturplanen är klar kommer arbetet med att ta fram detaljplaner att påbörjas.

Om du har frågor redan idag kan du kontakta ansvariga planarkitekter:
Maria Gyllner, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Martin Engdahl, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.