Sverige har fem nationella minoritetsspråk: samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Om ett barn tillhör något av de nationella minoriteterna har man rätt till språkstöd.

Huvudmannen ska erbjuda stödet i modersmål även om det endast är ett barn/en elev. Barnet/eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Språket behöver inte heller vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet.

Har grundbemanningen kompetens inom språket som efterfrågas, anställs inte en särskild språkstödjare utan då nyttjar vi befintliga resurser.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om undervisning i nationella minoritetsspråk.