Fjärilen är en gruppverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 -18 år. Vi vänder oss till barn och ungdomar som lever nära någon som missbrukar alkohol, tabletter och/eller narkotika samt till barn i familjer där det finns psykisk ohälsa. 

Barnprogrammet är för barn i åldern 7-12 år och tonårsprogrammet för ungdomar i åldern 13-18 år. Parallellt med barn- och tonårsprogrammet finns ett föräldraprogram där förälder till barnet/ungdomen som går Fjärilsprogrammet har en plats.
 
Vi som arbetar med Fjärilen betraktar både kemiskt beroende, exempelvis alkoholism, och psykisk ohälsa som en sjukdom som drabbar hela familjen. Barn och tonåringar som växer upp i en familj med alkohol, droger och/eller psykisk ohälsa, lever ofta med en stor hemlighet; ingen utanför familjen får veta något.   
 
I fjärilens program lär vi oss:

 • Att alla känslor är tillåtna
 • Att du har rätt att visa vad du känner
 • Att alkoholism/drogberoende samt psykisk ohälsa är en familjesjukdom
 • Att det inte är ditt fel att någon i familjen är sjuk
 • Att det finns andra som har det likt dig och känner ungefär som du
 • Att du är värdefull
 • Att du inte kan bota  
   

Vi arbetar med olika teman som handlar om:

 • Känslor, försvar, risker och val
 • Alkoholen/drogberoende, psykisk ohälsa
 • Självkänsla

I barn- och tonårsgruppen pratar vi, leker, ritar, spelar teater, ser film och fikar.  
Gruppverksamheten pågår 2 timme/vecka under 15 veckor.  Parallellt med barngruppen deltar en förälder i föräldraprogrammet som är i samma lokaler på samma tider.
 
Vill du veta mer? Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt".

pdf Fjärilen gruppverksamhet för barn (955 KB)

pdf Fjärilen gruppverksamhet för ungdomar (878 KB)