Fiskar i röklåda

Sjöarna är kalla och klara. Blanka fjäll skimrar förbi när du glider fram med båten. Med passande redskap, agn som tilltalar bytet och det rätta knycket är chansen stor att få välsmakande fjällfisk på grillen till middag. I Åre kommun finns många sjöar, älvar och vattendrag att prova lyckan i, vare sig du föredrar flugfiske, spinnfiske eller vårvinterns sköna isfiske. 

Vilka fiskar finns i sjöarna? 

I Åre kommun har du största chans att få öring och röding på kroken men det finns även andra arter som nappar vid olika säsonger. Generellt kan sägas att väster om Prästfallet i Indalsälven består fångsten till största del av öring och röding men till viss del även lake. Anledningen att harr, gädda, aborre och andra fiskar inte tar sig vidare västerut är helt enkelt att de inte klara av att klättra uppför fallen i älven. Rödingen föredrar kalla vatten och går därför ofta djupt i sjöarna. Öringen finns i många typer av vatten och trivs vid strömkanter, standkanter, utlopp och hålor.

Fiskarterna förekommer i olika utsträckning beroende på vilken sjö du väljer att fiska i men här är några av de vanligaste arterna. 

  • Röding - Salvelinus umbla/alpinus 
  • Kanadaröding - Salvelinus namaycush 
  • Bäckröding - Salvelinus fontinalis 
  • Öring - Salmo trutta 
  • Harr - Thymallus thymallus 
  • Abborre - Perca Fluviatilis 
  • Sik - Coregonus Lavaretu 
  • Gädda - Esox Lucius 
  • Lake - Lota lota 

Mer information 

På iFiske.se kan du köpa fiskekort men här hittar du inspiration om fiskevatten, kan ta del av fångsrapporter och läsa mer om olika fiskearter och fiskemetoder. Här hittar du även de regler som gäller för respektive fiskevatten.

iFiske.se 

På NatureIT.se kan du hitta kartor över fiske på de statliga markerna på renbetesfjäll och ovan odlingsgränsen. Här säljs även fiskekort till dessa områden. 

NatureIT.se 

På Fiskekartan.se hittar du detaljerade kartor med samtliga fiskevårdsområden i Åre kommun. Du kan även få kort information om fiskevattnet, specifika regler för olika fiskevårdsområden, kontaktinformation med mera.  

Fiskekartan.se