Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet ska du omgående anmäla förändringen till miljöavdelningen.

Sådana förändringar är till exempel

  • ombyggnation
  • förändring av din hantering från exempelvis butik till pizzeria
  • förändring av sortiment och tillverkningssätt
  • förändring av till exempel antalet portioner du serverar
  • om du lägger ner din verksamhet eller lämnar över till någon annan person inom samma organisationsnummer.
  •  organisationsnummer eller annat bolag . Annars är risken stor att fakturor och krav fortsätter komma till dig och du är betalningsansvarig så länge det inte lämnats in uppgifter om nya ägare av företaget/bolaget.

Flera av exemplen ovan gäller också om du är ansvarig för en vattenanläggning.

Vid upphörande eller förändringar vänligen använd e-tjänsten:

Anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet »