Har du synpunkter på vår verksamhet? Vi vill att du som tar del av våra insatser ska känna dig nöjd med insatserna och tycka att du får ett bra bemötande. Det är värdefullt  för oss att få ta del av dina synpunkter – det ger oss en chans att förbättra oss. Vänd dig i första hand till personalen eller chefen på den enhet du får din hjälp/insats ifrån.

Om det uppstår problem som det inte går att komma till rätta med finns möjlighet att vända sig till patientnämnden, som är gemensamma för landstinget och länets kommuner. För mer information se Region Jämtland Härjedalen.

icon Lämna synpunkter och klagomål (118.71 kB)