Har du/ni en projektidé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Leader Sjö, Skog och Fjäll för att förverkliga den!

 

Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer i samhället och på lokala initiativ, och är en del av EU:s utvecklingsarbete. Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale. Det betyder ungefär "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

 

Vår vision inom Leader Sjö, Skog och Fjäll är:

Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt.

 

Alla projekt som finansieras ska leda till vår vision, liksom mot en hållbar tillväxt, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Leader Sjö, skog och fjäll har fyra insatsområden: 

- Passionerat entreprenörskap i samverkan.
- Levande lokalsamhällen för alla.
- Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer.
- Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.

 

Projektet ska passa in i något av insatsområdena. Det behöver även uppfylla våra grundvillkor för leaderprojekt. Det är LAG, den lokala styrelsen bestående av företrädare från offentlig, privat och ideell sektor, som avgör vilka projekt som ska få stöd i vårt område, utifrån hur väl de passar in i vår lokala utvecklingsstrategi och våra mål.

 

Leader Sjö, Skog & Fjäll finansieras av EU, kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund samt Region Jämtland Härjedalen, och har kontor i Ås och Funäsdalen. Vi arbetar med tre EU-fonder:

Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden.

 

Vi hjälper dig gärna vidare med din idé!

 

Läs mer om oss och hur du kan ansöka på www.sjoskogfjall.se

Har du ett nystartat företag och vill göra en investering? Avser du göra investeringar i produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling? Eller planerar du en större materiell investering i ett befintligt företag? Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en del av finansieringen. Du kan läsa mer om stöden på regionens hemsida.

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd eller projektstöd. Länsstyrelsens hemsida har mer information.

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft. Ansökan görs via länsstyrelsens e-tjänst. Länsstyrelsens hemsida har mer information.

För att positivt medverka till goda förutsättningar vid etablering av ungt företagande i Åre kommuns skolor finns möjlighet att ansöka om risk- och rörelsekapital för UF-företaget. Åre Stipendiefond för Nyföretagare tar emot ansökan – som ska vara digital.

Beslut för varje ansökan fattas och meddelas sökande per e-post inom maximalt 10 arbetsdagar efter ankommen ansökan. Besluten fattas av Helena Lindahl näringslivssamordnare och Magnus Dahlin vid Tillväxtenheten Kommunstyrelsen i Åre kommun.

 

Ansökan

På enklaste sätt anges i ansökan:
A. namnet på UF-företaget
B. en beskrivning av affärsidén
C. skäl till ansökan
D. belopp som söks
E. vad pengarna ska användas till

För alla delägare i UF-företaget ange:
F. namn
G. personnummer
H. e-postadress
I. mobiltelefonnummer
J. klass- och linjebeteckning
K. Om en affärsplan eller liknande beskrivning finns av verksamheten bifogas även
denna med ansökan.
L. namn, e-postadress och telefonnummer till läraren som är kopplad till UF-företaget

Om ansökan beviljas ange också för utbetalningen:
M. kontonummer
N. clearingnummer för kontot
O. namnet på banken där kontot finns

En enskild ansökan kan maximalt beviljas 4.000 kronor i risk- och rörelsekapital. Skolan kan meddela särskilda villkor för finansieringen, t.ex. att kapitalet är ett lån som ska återbetalas. Kapital som återbetalats ska återföras in i undervisningen för ungt företagande i Åre kommuns skolor.

Har du frågor eller funderingar ring Anja Skålén 0647-162 42.

 

Mejla din ansökan till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åre Stipendiefond för Nyföretagande, Åre Kommun, Tillväxtenheten Kommunstyrelsen. 

Åre Stipendiefond för Nyföretagande finns för att främja utvecklingen av näringslivet i vår kommun. Stipendier delas ut flera gånger per år för utveckling av företagsidéer. Stipendiefondens styrelse består av företagare och politiker i Åre kommun. Sedan 1999 har 369 personer tagit del av 2 545 000 kronor i stipendier. 63% av stipendiaterna är kvinnor.

 

Vem kan söka stipendium?
Är du blivande företagare eller nyföretagare och folkbokförd i Åre kommun kan du söka stipendium. Stipendierna kan till exempel användas till att utveckla nya företags- eller produktidéer, höja den yrkesmässiga kompetensen hos stipendiaten, utföra marknadsundersökningar eller utveckla verksamheten på annat sätt. Kreativa affärsidéer med unika och nyskapande inslag prioriteras. Spannet på de utbetalda stipendierna är normalt 4 000-15 000 kronor.

 

Ansökan & information

Din ansökan ska innehålla en beskrivning av affärsidén, skäl till din ansökan, personuppgifter och personnummer. Du ska även ange verksamhetens branschtillhörighet och om andra bidrag sökts (belopp och hos vem bidraget sökts). Skicka med en specifikation över sökta kostnader och marknadsplanen (om kostnaderna avser marknadsföring). Bifoga gärna din affärsplan. Stipendiater ska delta i en enkel uppföljning. Styrelsen sammanträder normalt tre gånger per år i månadsskiftet januari/februari, i mitten av maj och i mitten av oktober. Ansökan ska vara insänd cirka en månad före styrelsens sammanträden.

 

Mejla din ansökan till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har du frågor eller funderingar ring Marianne Fahlén 0647-162 35.

Åre stipendiefond för nyföretagande

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter i inkommen ansökan kommer att behandlas utifrån dataskyddsförordningen. Syftet med behandling av dina personuppgifter är att hantera din ansökan samt inför kommande beslut i stipendieförfarandet.

 

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är av allmänt intresse och uppgifter kommer att sparas så länge vårt samarbete pågår. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad rättigheter. Du läsa mer om dessa, samt hur du går tillväga för att begära ut registerutdrag på den här sidan.

 

Åre kommuns dataskyddsombud når du via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om du tycker att Åre kommun behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tillsynsmyndighet för dataskydd.

 

Läs mer på vår sida om dataskyddsförordningen

Timbanken är ett stöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. Timbankens erbjuder fem kostnadsfria konsulttimmar. Konsulthjälpen kan till exempel utnyttjas för varumärkesarbete, marknadsföring, affärsstrategi eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även stöd och rådgivning inom organisationsutveckling, ledning, produkt- och tjänsteutveckling, bättre lönsamhet och satsning på utlandsaffärer. Läs mer och registrera ditt företag via timbanken.se/jh.

Här hittar du information kring företagsstöd för leader sjö, skog, fjäll | regionalt företagsstöd | projekt och företagsstöd | bygdemedel | UF- ungt företagande | Åre Stipendiefond för Nyföretagande | Timbanken kostnadsfria konsulttimmar