Målet med att skydda vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, är att säkerställa att kommande generationer skall kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten. För att uppnå detta mål krävs det insikt om att naturen och dricksvattnet har ett högt skyddsvärde och att människans nyttjande och påverkan av naturen förutsätter ett hållbart flergenerationsperspektiv.

Miljöbalken reglerar egentligen redan skyddet av dricksvattnet, men är mer generellt skriven för att kunna tillämpas för en rad olika verksamheter. Arbetet med vattenskyddsområden innebär att Miljöbalkens krav tydliggörs, ”kokas ned” och specificeras för just dricksvatten i enlighet med Naturvårdsverkets handbok och allmänna råd för vattenskyddsområden.