Åre kommunfullmäktige antog i maj 2011 "Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011-2015, Vår hälsa - länets möjlighet". Samtidigt togs beslutet att det skulle arbetas fram en handlingsplan för Åre kommuns folkhälsoarbete. Detta har resulterat i att kommunstyrelsen i december 2012 antagit en folkhälsostrategi.

pdf Folkhälsopolicy (2.1 MB) (2.10 MB)

Folkhälsoarbetet ska som tidigare ske utlokaliserat inom ordinarie verksamheter med angivna inriktnings- och effektmål som grund. Strategin innebär att en intern revision specialbevakar folkhälsoområdet under tre år med syftet att lyfta fram och samordna folkhälsoarbetet i kommunen. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som handlar om att samtliga grundskoleelever ska uppnå ett slutbetyg som ger dem en plats på det gymnasieprogram de önskar, på förebyggande åtgärder inom hemvården samt på kultur, hälsa och fysisk aktivitet.

pdf Folkhälsostrategi (348 KB)