Åre kommunstyrelse antog i februari 2018 Strategi för folkhälsa och social hållbarhet i Åre kommun. Den hör ihop med kommunens hållbarhetsstrategi, hållbar framtid för alla, och tydliggör hur kommunen vill arbeta med social hållbarhet.

 
För att öka folkhälsan i Åre kommun har tre fokusområden identifierats:   

  • Psykisk hälsa
  • Delaktighet och inflytande
  • Barns och ungas bästa 

I linje med dessa ligger kommunens satsning på medborgardialoger, utbildning i psykisk hälsa och det förebyggande arbetet för att minska ungdomars användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

pdf Folkhälsostrategi (377 KB)