Skymningsljus över fjällen

Många som lever i Åre kommun har en stark kärlek till naturen. Det tror vi att du som kommer hit som gäst också har. Genom att minimera nedskräpning och källsortera på samma sätt som du gör hemma, bidrar du till att hålla naturen i gott skick för framtida besökare och innevånare.

Var kan jag sortera?

Fråga din hyresvärd var du kan sortera restavfall och matavfall om det inte framgår tydligt. Hyr du en lägenhet eller boende där samfällighet finns kan gemensamt utrymme finnas för sortering av restavfall, matavfall och förpackningar.

Här kan du sortera förpackningar

I Åre kommun finns 15 återvinningsstationer utspridda över kommunen. Här kan du sortera förpackningsavfall som mjölkpaket, konservburkar, brödpåsar eller syltburkar. Ditt restavfall lämnar du på av hyresvärden anvisad plats, det är inte lagligt att lämna på återvinningsstationerna.

Återvinningsstationer

SkiStars miljöstationer

SkiStar har tagit fram en karta över olika typer av miljöstationer som ligger i anslutning till deras boenden.

SkiStars miljöstationer

Betalsäckar för restavfall

Besökare i Åre kommun kan lämna restavfall i så kallade betalsäckar. Du köper och lämnar den fulla säcken på en betalsäcksstation. Säckarna rymmer max 160 liter, alternativt lämnar du in en soppåse på max 20 liter som betalas i kassan på betalsäckstationen.

Betalsäckar för restavfall