Funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller personer med utvecklingsstörning eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

Rättigheter för den enskilde:

  • Rådgivning och annat personligt stöd
  • Biträde av personlig assistent
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Bostad med särskild service för vuxna
  • Daglig verksamhet

icon Riktlinjer LSS (180.85 kB)

pdf Ansökan särskilda insatser enligt LSS (133 KB)

pdf Uppföljning LSS verksamheten 2016 (225 KB)

Servicedeklaration

I servicedeklarationen beskriver vad du kan förvänta sig av de tjänster som kommunen har ansvar för.

pdf Servicedeklaration biståndshandläggning (266 KB)

Bli kontaktperson

Vill du hjälpa en person med funktionsnedsättning att få en bättre fritid? Det kan till exempel vara att träna, fika, gå på stan, åka skidor, promenera eller bara umgås. Det är personen får stöd som också bestämmer vilka aktiviteter ni gör. 

Vill du hjälpa till?
Kontakta Individ och familjeomsorgens expedition: 0647-164 10

Du kan också läsa mer och anmäla intresse på webbplatsen mininsats.se.