En person kan behöva din hjälp med att vidga sitt sociala nätverk eller bryta sin isolering. Som kontaktperson kan du till exempel hjälpa till med skolarbetet, hitta en bra fritidssysselsättning eller något annat som en ung eller vuxen person kan behöva stöd med.

En del familjer behöver avlastning och stöd. Som kontaktfamilj tar ni vanligtvis emot barn i ert hem under en eller flera helger i månaden. Uppdragen kan se väldigt olika ut, ibland är det barnet som behöver stöd och ibland är det en förälder. Ni behöver inte göra en massa aktiviteter utan det räcker ofta med att barnet deltar i er familjs normala liv. Det är viktigt att ni kan samarbeta med barnets vårdnadshavare och socialtjänsten för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

För att bli kontaktperson/kontaktfamilj behövs inga speciella kunskaper eller utbildningar. Du bör vara intresserad av andra människors situation, ha tid över, engagemang och en stabil och trygg livssituation. Du ska vara minst 18 år.

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. För uppdraget får du ett arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer. I uppdraget som kontaktfamilj så beräknas arvode och omkostnader utifrån personens ålder och uppdragets arbetsinsats. Uppdragen kan vara mycket varierande och kan pågå under en kortare eller längre tid, ibland flera år.

Det är Individ- och familjeomsorgen i Åre kommun som tillsätter kontaktpersoner och kontaktfamiljer. När du anmäler intresse träffar vi dig för en intervju, gör utdrag från social- och polisregistret, och kontaktar referenter.

Kontaktperson och kontaktfamiljer omfattas ni av sekretesslagen. Det innebär att de har tystnadsplikt och inte får berätta saker för andra personer om den människa eller familj som får stöd. Tystnadsplikten gäller även efter att du avslutat ett uppdrag.

Vill du hjälpa till?

Kontakta individ- och familjeomsorgen.

pdf Närvarorapport (123 KB)

Läs mer på mininsats.se