Marby gamla kyrka och Vallbo kapell

Det finns många vackert belägna kyrkor och kapell i våra byar och bygder. Här har vi samlat de som har extra stort kulturvärde – medeltida byggnader såväl som samiska samlingsplatser. 

Handöls Kapell 

Pittoreskt litet träkapell intill Handölan som uppfördes 1799 och invigdes 1806. Kapellet byggdes med samerna i åtanke men även för byarna Handöl och Bunnerviken liksom för de som säsongsarbetade med täljsten i Handöl. Kapellet blev en samlingsplats för de samerna hemmahörande i Åre- och Undersåkersfjällen under några årstionden. 

Låna gärna nyckeln som hänger vid entrén för att ta en titt inuti kapellet. 

Läs mer om kapellet på Svenska kyrkans hemsida.

Handöls kapell

Vallbo Kapell 

Vallbo kapells timrade träbyggnad skimrar vitt mot den kringliggande fjällvärlden. Kapellet byggdes år 1863 med anledning av att renskötseln, för de samer som tidigare haft sin samlingsplats i Handöls kapell, förlagts alltmer till Undersåkers fjällområden. Ett mer närliggande kapell blev önskvärt varför Vallbo kapell uppfördes. 

Låna gärna nyckeln som hänger vid entrén för att ta en titt inuti kapellet. 

Läs mer om kapellet på Svenska kyrkans hemsida.

Vallbo kapell

Kolåsens Kapell 

Kolåsens kapell ligger mitt i byn Kolåsen, norr om Kallsjön. Det tornförsedda kapellet är byggt i trä och uppfördes mellan åren 1846 och 1849 för fjällallmogen i det närliggande området. Delar av inredningen kommer från 1600-talet och Alsens gamla kyrka och är därför betydligt äldre än kapellet i sig. 

Låna gärna nyckeln som hänger vid entrén för att ta en titt inuti kapellet. 

Läs mer om kapellet på Svenska kyrkans hemsida.

Kolåsens kapell

Storvallens Kapell 

Ett av våra mer moderna kapell hittar du i byn Storvallen som ligger i närheten av Storlien. Kapellet invigdes år 1992 och ser till formen ut som en stiliserad kåta. Kapellet är byggt av naturmaterial, däribland Offerdalsskiffer, och genom dess stora fönsterpartier fyller fjällvärlden utanför även kapellets insida.  

Storvallens kapell är öppet året runt. 

Läs mer om kapellet på Storvallens kapells hemsida.

Storvallens Kapell

Hållandsgården stavkyrka 

Hållandsgårdens invigdes år 1999 och är en replika av en 1100-tals stavkyrka. Bygget startade som en vision hos en man vid namn Ingemar Eklöv. Tillsammans med pensionerade vänner, och deras vänner i sin tur, byggde de av tre gamla lador och en stor tröskloge denna pärla i Hålland.  

Knacka på hos Hållandsgården och låna nyckeln för en titt innanför dörrarna. 

Läs mer om stavkyrkan på Hållandsgårdens hemsida.

Hållandsgården stavkyrka

Undersåker kyrkoruin 

Undersåkers kyrkoruin är som namnet avslöjar ruiner efter Undersåker medeltida kyrka. Ruinerna, vars murar är någon meter höga, ligger öster om dagens kyrka. Det råder osäkerhet kring när den medeltida kyrka byggdes men delar av ruinen sägs vara från senare 1200-tal. Kyrkan revs när den nya uppfördes på 1850-talet. 

Undersåkers kyrkoruin ligger i närheten av dagens kyrka i Undersåker. Vid E14 finns en hänvisningsskylt till platsen. 

Visa Undersåker kyrkoruin på karta

Marby gamla kyrka 

Marby gamla kyrka är liten till måttet men imponerar stort med sin pittoreska prakt. Kyrkan är en välbevarad medeltida salskyrka och uppfördes under 1520-talet. Kyrkan tros ha ersatt en äldre träkyrka från romansk tid. Idag är Marby gamla kyrka en museikyrka med kyrkliga föremål från både Marby och Hallens kyrkor. Strax intill kyrkan ligger Gammalgården i Jämtländsk miljö. 

Marby gamla kyrka är öppen under sommaren då Gammalgårdens café är öppet men det går också bra att boka ett besök. 

Läs mer om kyrkan på Svenska kyrkans hemsida.

Marby gamla kyrka 

Åre gamla kyrka 

Åre gamla kyrka ligger placerad centralt i Åre by. Den medeltida kyrkan är byggd i slutet av 1100-talet av bönderna i Åre socken, som på den tiden hörde till Norge. Under 1700-talet byggdes kyrkan ut och fick den interiör som du än idag kan se i salen. Kyrkan har restaurerats under 1900-talet och är idag den enda bevarade medeltida stenkyrka i Skandinaviens fjällvärld. 

Åre gamla kyrka är öppen varje dag kl 8-20. 

Läs mer om kyrkan på Svenska kyrkans hemsida.

Åre gamla kyrka

Mattmar kyrka 

Mattmar kyrka är en i grunden medeltida kyrka som i sin ursprungliga form byggdes under slutet av 1000-talet. Efter en trolig brand uppfördes en ny stenkyrkan som har stått på platsen sedan 1300-talet. Kyrkan byggdes ut år 1760 vilket idag sätter en modernare prägel på byggnadens exteriör. Här möter vyerna över fjällvidderna kyrkomiljön med dess klockstapel, stigport och omgivande kyrkogård.  

Mattmar kyrka är öppen sporadiskt då personal är på plats men det går också bra att boka ett besök. 

Läs mer om kyrkan på Svenska kyrkans hemsida.

Mattmar kyrka

Hallen kyrka 

Från Hallen kyrka har människor kunnat njuta av den vackra utsikten över Storsjön ända sedan medeltiden. Exakt år för uppförandet är osäkert. Stenkyrkan har genom åren renoverats och byggts ut vid flera tillfällen, bland annat under senare delen av 1700-talet då klockstapeln kom till. Även kyrkogården som vuxit i storlek allt eftersom behovet ökat. 

Hallen kyrka är öppen sporadiskt då personal är på plats men det går också bra att boka ett besök. 

Läs mer om kyrkan på Svenska kyrkans hemsida.

Hallen kyrka

Duved kyrka 

Under 1800-talets senare del ansåg sig befolkningen i Åre ha ”vuxit ur” Åre gamla kyrka och beslut togs att bygga en större kyrka i Duved. År 1894 invigdes Åre nya kyrka, idag kallad Duved kyrka. Den katedralliknande vita träkyrkan byggdes i nygotisk stil med plats för hela 900 besökare. På området finns även en sockenstuga och en ståtlig prästgård. 

Duved kyrka är öppen varje dag kl 8-20. 

Läs mer om kyrkan på Svenska kyrkans hemsida.

Duved kyrka