Åre kommun delar varje år ut priser och stipendium till engagerade personer i vår kommun som gjort det där lilla extra. Priserna och stipendiet är på 5 000 kronor vardera och delas ut på Världens fest som varje höst hålls på Holiday Club i Åre.

Delas ut till en person eller organisation som gjort värdefullt integrationsarbete i Åre kommun och bör få ett extra tack.

 

Vinnare 2018: 

Järpens idrottsförening
Mörsils idrottsförening
Åre sockens hembygdsförening
Åre församling

 

"För bra integrationsarbete och mycket stort engagemang för nyanlända i vår kommun."

Delas ut till någon eller några som gjort insatser inom Åre kommuns kulturliv och borde få extra uppmuntran för sitt arbete.

 

Vinnare 2018: 

Anders Olsson, Åre kulturskola
Luc Deutschmann, Åre kulturskola

 

"För det arbete ni lägger ned med att lära och inspirera barn och unga att spela fiol. Ni har ett engagemang som driver fiolspelandet till oanade höjder bland annat med den årliga midvinterdansen."

Delas ut till någon som gjort något för tillgängligheten och för personer med funktionsnedsättning, utöver vad lagen föreskriver.

 

Vinnare 2018:

Totalskidskolan

 

"För uthålligt arbete med att inkludera allas rätt till glädje på skidor." 

Delas ut till ungdomsledare som gjort insatser och det där lilla extra inom Åre kommuns föreningsliv.

 

Vinnare 2018:

Åsa Persson Kjellgren, Järpens Skidklubb och Järpens Idrottsförening

 

"För det fina arbete du lägger ner på att träna ungdomar i fotboll och längdskidåkning. Du har ett aldrig sinande engagemang samt en glädje som smittar av sig." 


Åre kommun uppmärksammar också varje år personer och arbetsplatser som står för god service och vänligt bemötande. Dessutom utses årets hållbarhetsinspiratör och årets nyföretagare. 

God service och vänligt bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo, verka och leva i. Gott värdskap är en framtidsfråga för vårt län. Därför delar kommunerna i länet, Länsstyrelsen och Jämtland Härjedalen Turism ut priset Guldstjärnan.

Den person och det företag eller arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat särskilt hög servicegrad och ett gott värdskap vinner årets guldstjärnor!

 

Vinnare, årets serviceperson 2018:
Hannah Jonsson

 

"Hannah driver ett enmansföretag som årligen tar emot 100-tals gäster. Med sina 15 hästar och enorma kunskap inom såväl produkten som bemötandet mot gäster, skapar de en oförglömlig upplevelse på Åreskutans baksida."

Vinnare, årets serviceföretag 2018:
Hälsocentralen Järpen

"Personalen ger alltid allt de kan även när väntrummet är fullt av vårdsökande. De är vänliga, positiva, hjälpsamma och professionella i alla situationer. Aldrig går man ut genom entré efter ett besök och är besviken. Det är en fröjd att Järpen har dessa hängivna personer inom vården i princip runt hörnet, och att denna fantastiska samhällsservice fungerar oavsett om det handlar om en sticka i fingret eller att bli hämtad av ambulans."

Hållbarhetspriset går till offentlig, privat eller ideell verksamhet som bäst bidrar till att stärka ett eller flera av de sex prioriterade områdena ; ett jämlikt och jämställt samhälle, hållbara samhällen, en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller, hållbara och hälsosamma livsmedel samt stärkt kunskap och innovation.

 

Vinnare 2018:
Undersåkers Charkuterifabrik

"Undersåkers chark bevarar och utvecklar ett gammalt hantverk. De tillvaratar lokala råvaror och förädlar dem till en attraktiv produkt, råvaror som annars hade riskerat att försvinna i livsmedelsbranschens storindustri. Deras verksamhet gör det även möjligt för lokala producenter att få bättre betalt för sina produkter. Företaget har ett starkt varumärke med koppling till Fävikens internationellt välkända och tydliga profil. Deras verksamhet stärker Åres varumärke på ett positivt sätt och befäster Jämtland som en region som arbetar starkt med traditionellt mathantverk."

"Johan och Kristoffer driver företaget med en tydlig vision om att kunna erbjuda ett gediget, lokalt hantverk på ett etiskt försvarbart sätt. Hantverket präglas starkt av tidigare generationers nomadiska livsstil där naturen och renskötseln var viktigast. NOMVD Wood förvandlar på ett hållbart sätt råvaror av trä och stål till vackra, unika möbler med enkel funktionell design vilket gör dem till tydliga förebilder för andra som vill starta företag."