POSOM står för psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Om det händer en större olycka eller en katastrof eller om någon kommuninnevånare finns med i olyckor utanför länet finns en grupp personer som kan träda in och stötta de drabbade, deras anhöriga och andra oroliga - POSOM gruppen.

 
MÅLET för det psykiska och sociala omhänder tagandet som POSOM arbetar med är att försöka lindra i akuta situationer och förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.
 
POSOM gruppen i Åre kommun består av personer från Svenska kyrkan, Polisen, Primärvården, Räddningstjänsten och Kommunens olika verksamheter.

POSOM är till för dem som är inblandade eller drabbats av en olycka och inte behöver medicinska insatser.
 
POSOM gruppens basinsatser består av:
•    Vara närvarande och ge värme
•    Ge dryck och näring
•    Lyssna aktivt
•    Uthållighet
 
Följande saker kan bli aktuella i ett akut hjälparbete:
Ta hand om chockade människor, hjälpa till med inkvartering, kläder, ringa telefonsamtal, sitta hos drabbade som väntar på besked, hålla handen, skydda drabbade från massmedia och nyfikna.

POSOM gruppen kan dras igång med kort varsel och aktiveras av kommunens tjänsteman i beredskap (TIB), oftast efter kontakt med räddningsledare eller polisinsatschef. Tjänsteman i beredskap nås via SOS-alarm.