Enligt Skollagen (2010:800) har du rätt att lämna klagomål mot utbildningen.

Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras av personalen i respektive verksamhet (förskola, grundskola eller vuxenutbildning). Detta kan ske via direkta samtal, telefon, mejl eller brev. Kontaktuppgifter till respektive verksamhet hittar du på Åre kommuns hemsida eller via kundtjänst 0647-161 00.

Om missnöje kvarstår eller om klagomålet är av mer övergripande karaktär ska klagomålet skickas till barn- och utbildningskontoret. Det gör du genom att använda e-tjänsten: Klagomål mot utbildning

Om du har skyddad identitet eller av annan anledning inte kan använda e-tjänsten så ska du skicka in klagomålet via mejl eller brev med hjälp av blanketten nedan.

pdf Blankett klagomål mot utbildningen (490 KB)

Ansvarsfördelning

  • Lärare/förskollärare och annan personal i verksamheten tar emot och bemöter frågor som handlar om klassen eller gruppen och den dagliga verksamheten.
  • Rektor för respektive förskola, grundskola eller vuxenutbildning är personalens chef och ansvarig för verksamheten.
  • Huvudman är ytterst ansvarig för utbildningsverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden i Åre kommun är huvudman för alla kommunala förskolor, grundskolor och vuxenutbildningen (komvux). Jämtlands gymnasieförbund (JGY) är huvudman för gymnasieskolan.

Definitioner

  • Klagomål är ett uttryck för missnöje som handlar om huruvida medborgarens/barnets/elevens rättigheter uppfyllts eller inte. Ett klagomål ska alltid utredas för att ta reda på huruvida det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.
  • Synpunkt är när medborgaren har en åsikt om verksamheten. Synpunkter kan lämnas när förväntningarna överträffats, alternativt som förslag till förbättringar eller utveckling av verksamheten. Synpunkter bör huvudsakligen kunna omhändertas i en vardaglig dialog och kan bemötas med ett svar och en förklaring. Synpunkter behöver inte leda till en utredning eller generera åtgärder i verksamheten.
  • Felanmälningar räknas inte som klagomål. För att snabbt kunna åtgärda direkt fel på anläggning eller motsvarande så att person- och materialskador kan undvikas ska dessa göras specifikt.
  • Överklaganden av beslut inom barn- och utbildningsnämndens område kategoriseras inte som klagomål utan följer regelverket för överklagan. (Skollagen 2010:800 kap 28)