Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan. 

 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Åredalen.
Planen är ute på samråd från 2019-02-04 till och med 2019-04-10.
Läs mer

 
 
Bostäder vid Bräckegården i Åre by
Detaljplan för flerbostadshus vid Bräckegården på fastigheterna Bräcke 3:1 med flera i Åre by är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27.

Läs mer

Antagande av detaljplan för Kronoparken, Hammarnäs 7:11 mfl
Detaljplan för bostäder på del av Hammarnäs 7:11 mfl i Bydalen är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27.

Läs mer

Antagande av detaljplan för Sadelbyn etapp 5 och 6
Detaljplan för flerbostadshus på fastigheterna Björnänge 2:98, 2:99 och 2:100 är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27.

Läs mer

 

 
Antagande av detaljplan för Lien 2:3 & 2:12 Åre
Detaljplan för fritidshus på fastighet Lien 2:3 och 2:12 i Åre är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-11 § 119. 
Läs mer