Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan. 

Granskning av detaljplan för värmeanläggning m.m. på del av Forsa 2:5 

 
Granskningstiden för detaljplanen är mellan 2020-12-18 och 2021-01-15.

Läs mer

 

 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Åredalen.
Planen var ute på samråd från 2019-02-04 till och med 2019-04-10. Nästa steg i processen är att det omarbetade förslaget ska skickas ut på granskning. Målet är att det ska göras vid årsskiftet 2020/2021.
Läs mer