Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan. 

Granskning av förslag till detaljplan för verksamheter, drivmedelsförsäljning, restaurang, tillfällig vistelse och bostäder på fastigheterna Så 2:11, 2:91 och 8:4 i Såå.
Planen är ute på granskning från 2020-07-13 till och med 2020-08-13.
Läs mer 

 
Detaljplan för bostäder i Ottsjö 1:163, 1:209 mfl har sänts ut på samråd. Sista dag för yttrande 14 augusti 2020.

 

Detaljplan för aktivitetshall, kontor och lager/förråd på del av Forsa 2:5 har antagits
Om detaljplanen inte överklagas förväntas den vinna laga kraft 2020-07-24

Läs mer

 

 

 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Åredalen.
Planen var ute på samråd från 2019-02-04 till och med 2019-04-10. Nästa steg i processen är att det omarbetade förslaget ska ställas ut. Målet är att det ska göras under hösten 2020.
Läs mer