Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan till vänster.   

 

Ändring av detaljplan för expresslift

Åre Kommun samråder just nu om förslag till ändring av detaljplan för expresslift i Åre by. Samrådstid 2023-03-24 - 2023-04-17. Mer information hittar du här.

 

Tematisk översiktsplan för vindkraft

Åre kommun låter nu granska förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen. Granskningstid 2023-04-14 till och med 2023-06-14. Mer information hittar du här

 

Fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland

Ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland har påbörjats under 2022. Mer information hittar du här.