Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan till vänster.  

 

 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Åredalen
Planen var ute på samråd från 2019-02-04 till och med 2019-04-10. Nästa steg i processen är att det omarbetade förslaget ska skickas ut på granskning. 
Läs mer