Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan till vänster.   

 

Tematisk översiktsplan för vindkraft

Åre kommun samråder nu om ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Samrådstid 2022-10-26 till och med 2022-12-21. Mer information hittar du här

 

Fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland

Ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland har påbörjats under 2022. Mer information hittar du här.