Intresset för prospektering av uranförekomster är stort framför allt inom kommunens södra delar. Åre kommun överklagar regelmässigt prospekteringar där det handlar om att undersöka förekomst av uran och/eller metaller i alunskiffer.

Anledningen är bland annat att en eventuell brytning innebär en stor risk för vattenkvaliteten i Storsjön och att gruvverksamhet i stor skala inte är förenligt med vår största näring som är turismen.

Intresset har varit stort från berörda markägare om att få hjälp med att överklaga prospekteringar och provborrningar. Av denna anledning har vi lagt ut en mall som är fri att använda sig av i händelse av att ni får underrättelse om att Bergsstaten meddelat undersökningstillstånd på er mark.

Beslut om provborrningar

icon Beslut Gurumyren nr1 (1.21 MB)
icon Beslut Häggån nr 1 (1.48 MB)
icon Beslut Marby nr1 (1.25 MB)

Blankett för överklagande

icon Blankett överklagande (63.47 kB)