Samhällsbyggnadskontoret jobbar just nu med ett planprogram för Björnen Centrum. Syftet med arbetet är att förbättra trafiksituationen i området samt skapa en centrumstruktur.

Inom arbetet kommer nya vägdragningar, husvolymer och trafik- och parkeringslösningar att studeras. Planprogrammet beräknas i dagsläget vara klar för att skickas ut på samråd under hösten/vintern 2020. Planhandlingarna kommer då att läggas upp här på kommunens hemsida och berörda sakägare kommer få information om att samrådet påbörjats via post. 

Om du har frågor redan idag kan du kontakta ansvariga planarkitekter:
Tobias Asp, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Annalena Wigge, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.