Invasiva främmande växter är växter som flyttats till nya miljöer utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som där sprider sig snabbt och påverkar biologisk mångfald.

För att förhindra spridning av invasiva arter är det viktigt att hantering av dem sker på rätt sätt. Att avlägsna dem från sin tomt är ett första steg men även vid borttransport av växtdelar finns risken att de kan sprida sig. Det är viktigt att vara noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen. Därför är det viktigt att du tänker på följande:

  • Försök att få bort hela växten, särskilt de delar som förökar sig, det vill säga frön och rotdelar.
  • Lägg växtavfallet i väl slutna säckar så att de inte riskerar att sprida sig vid förflyttning.

Lämna säckarna med växtavfallet på anvisad plats bredvid ”Ris & kvist” på Järpens återvinningscentral (ÅVC).

Vid stora mängder växtavfall

Stora mängder växtavfall från invasiva främmande arter räknas inte som ett hushållsavfall, det vill säga avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. En innehavare av stora mängder växtavfall kan istället betala för en avfallstjänst från en avfallsentreprenör med tillstånd att hantera avfall.

Lär dig känna igen några av de vanligaste invasiva arterna

Jättebalsamin
Jätteloka/Jättebjörnloka
Blomsterlupin
Vresros