Det är väldigt viktigt att du känner dig trygg oavsett vilken livssituation du befinner dig i och att du vet att hjälpen finns. Åre kommun ger omsorg, hjälp och socialt stöd till personer med olika funktionsnedsättningar och behov; till äldre, unga och familjer samt till personer som flytt från olika oroshärdar i världen till en tryggare miljö i vår kommun.

Här hittar du även vår räddningstjänst och krisorganisation, ett arbete som är under ständig utveckling.

Trygg i Åre är ett samarbete mot droger och brott i Åre kommun. Vi som samarbetar är kommunen, näringslivet, hälsocentralerna och polisen. Målet är att öka tryggheten och livskvalitén för både kommunmedborgare och turister.