Trappan erbjuder enskilda samtal för dig som är mellan 4-18 år och som har sett eller upplevt någon form av våld i din familj eller som också själv har blivit slagen.

De flesta barn och ungdomar som kommer till Trappan har:

  • upplevt att någon i familjen har blivit slagen eller hotad
  • har hört eller sett bråk i hemmet
  • vet att någon i familjen har blivit slagen, fast man själv inte har varit där

När du kommer till oss får du träffa en vuxen och prata om dina upplevelser av våld och bråk. Du väljer själv vad du vill berätta. När vi träffas pratar vi inte bara utan vi ritar, fikar, läser böcker, leker m.m.
Under de första träffarna lär vi känna varandra. Sedan fortsätter vi prata om hur det blir för dig när det är våld och bråk. Det otäcka känns ofta mindre otäckt när du får prata med någon vuxen om det. Vi som jobbar på Trappan har sekretess. Det betyder att vi inte berättar för andra vad du har pratat om. Vi har anmälningsskyldighet när barn far illa.

Samtalen på Trappan kan till exempel handla om att:

  • få prata om det som har hänt
  • hjälp att förstå att våldet inte är ens eget fel
  • hjälp att uttrycka sina känslor och tankar kring våldet
  • få kunskap om vanliga reaktioner i samband med våld
  • få veta vart man vänder som om man hamnar i en svår situation igen

Du kan ringa till oss själv eller ta hjälp av någon vuxen för att få Trappan-samtal. Vi hjälper dig att ansöka om Trappan-samtalen hos individ- och familjeomsorgen. Du kan även söka direkt hos individ- och familjeomsorgen. Samtalen är enskilda men en förälder behöver finnas i närheten för att barnet ska känna sig tryggt. Samtalen är kostnadsfria.