Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna och skapa en struktur för bebyggelse och grönytor för att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel i centrala Åre. Programmet ska behandla frågor som möjliggörande av permanentbostäder i centrala lägen, förbättring av gång- och cykelstråk samt att lyfta fram parken och tydliggöra den gamla stadsplanens stråk och siktlinjer.

Planprogrammet är ute på samråd från 9 april till 7 maj 2021

 

Programhandlingar

pdf Planprogram (20.70 MB)

pdf Kungörelse (161 KB)

Utredningar

pdf Behovsbedömning (221 KB)  

pdf Geoteknik MUR 2020-02-13 (875 KB)

pdf Geoteknik PM 2020-02-13 (670 KB)

pdf Geoteknik Borrpunkter 2020-02-13 (3.00 MB)

pdf Geoteknik Bilaga 1 Laboratorieprotokoll 2020-02-13 (70 KB)

 

Om du har frågor kan du kontakta ansvarig planarkitekt via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.