Bild: Vinterväghållning

Åre kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gator, vägar, allmänna parkeringar och torg där vi är väghållare. Vi är väghållare i Storlien, Duved, Åre, Järpen. Huvudgator, bussgator och skolvägar prioriteras. Snöröjning utförs med hjullastare, lastbil och väghyvel.

Snöröjning utförs huvudsakligen kl. 07.00 - 16.00. Gatans bredd får minskas till 5 meter under vintern. Åtgärdstiden för respektive plogdistrikt är maximalt 8 timmar. I Åre centrum är åtgärdstiden maximalt 4 timmar under högsäsong. Snöröjning påbörjas vid 4 centimeters snödjup och snödjupet får inte överstiga 8 centimeter. Vid snödrev samt vindhastigheten som överstiger 8 meter per sekund tillåts 16 centimeters snödjup.

Gator och vägar som inte är kommunala snöröjs och sandas av den som är väghållare, exempelvis Trafikverket eller enskilda vägsamfälligheter. Trottoarer i samhällenas centrala delar sandas och snöröjs av respektive fastighetsägare.

Exempel på Trafikverkets vägar:
E14
Väg 336 genom Järpen mot Kall
Väg 643 genom Undersåker
Väg 638 Från Frönäsudden till Duved

Fastighetsägarens ansvar

Snösträngen som uppstår på fastighetsinfarterna vid plogning ansvarar fastighetsägaren själv för. Snöröjning av gångbanor och trottoarer i samhällenas centrala delar ansvarar respektive fastighetsägare för. Snö från gångbanor kan läggas vid trottoarkanten men får inte läggas ut på gatumark. Gångbana och trottoar som gränsar mot fastighet ska vid halka sandas av fastighetsägaren. Sand för detta finns att hämta gratis.

Järpen: Sandlådan står utanför grindarna till (gamla) återvinningscentralen (ÅVC).
Åre: Sandlådan står vid Reaxcers kontor på Tottvägen 3.

Snöbortforsling

Bortforsling av snö sker endast när det krävs av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl. Vid bortforsling transporteras snön till godkänd snötipp alternativt till angränsande parkmark.

Isrivning

Isrivning görs om gatan blivit spårig och ojämn. Om upplastning av issträngen inte sker i anslutning till arbetet ska kommunen öppna fastighetsinfarterna.

Har du frågor?

Svevia sköter vinterväghållningen av kommunala gator och vägar på uppdrag av Åre kommun. Svevias underentreprenör är Reaxcer. Frågor om skador orsakade av snöröjningsfordon med mera besvaras direkt av entreprenören Svevia på deras journummer 010-458 10 09. Numret är vidarekopplat till Svevias driftområde Krokom.

Övriga frågor besvaras av Åre kommun via kundtjänst på telefon 0647-161 00.