Ristafallet och vandringsskylt

Ett av Sveriges största och den klassiska scenen för Ronja Rövardotters vårskrik. Ristafallet är inte bara stort utan också slående vackert där det dånar ned i Indalsälvens mörkt flödande forsar.

Ristafallet är egentligen ett tvådelat fall, 50 meter brett och med en fallhöjd på 14 meter. En skogsbeklädd ö delar fallet i två delar. Den fuktiga miljö som fallets forsdimma skapar bildar ett gynnsamt klimat för sällsynta arter av lavar, växter och djur som trivs och frodas här. Hela området betraktas som skyddat naturområde. 

Miljön är lättillgänglig och det går en fin stig längs norra älvstranden nedströms från fallets fot. Du kan även nå fallet från den södra sidan. Stigarna här är lite brantare och det gäller att ha koll på vart du sätter fötterna.

Vintertid fryser fallet till och det finns möjlighet att ta sig över till ön för spännande grottkrypning i den ca 14 meter långa kalkstensgrottan. Ta hjälp av guide som har koll på säkerheten och området om du är sugen på att besöka grottan.  

Hitta hit 

I Hålland, mellan Järpen och Undersåker, svänger du av E14 och passerar bron över Indalsälven. Strax kommer du fram till Ristafallets Camping där du parkerar bilen. Från E14 finns en tydlig vägskylt för avfarten. Stigen ned mot fallet passerar genom campingen och du kommer sedan snabbt till ett av de mäktigaste ställena att beskåda forsen från.