Bostad med särskilde service för vuxna i Järpen


K
ällarvägen 2
Plats för 5 boende
Tillgång till personal finns dygnet runt.
Telefonnummer: 0647-164 81, 070-513 15 69

Källarvägen 6
Plats för 5 boende
Tillgång till personal finns dygnet runt.
Telefonnummer: 0647-164 82, 070-262 53 67