Bild på ett barn som äter

För att få driva en förskola måste verksamheten följa de regler som finns i miljöbalken och livsmedelslagen. Åre kommuns miljöavdelning kommer därför regelbundet granska din verksamhet.

För att bedriva förskoleverksamhet krävs en anmälan. Samma krav gäller både för kommunala och fristående förskolor. Läs mer på den här sidan.

- Livsmedelsverksamhet ska enligt livsmedelslagen registreras 2 veckor innan start. Läs mer på den här sidan.

- Omfattningen av tillsynen beror på typ av verksamhet (tillagningskök kräver mer).

- Barn är en riskgrupp då de är mer känsliga än friska vuxna, Hygien och separering av till exempel allergener blir därför extra viktigt.

- Som livsmedel räknas även dricksvatten, egen brunn kräver separat registrering och årliga provtagningar.

- Livsmedelslagstiftningen syftar till att säkerställa säkra livsmedel.