Huvudentreprenaden är slutbesiktigad. Spolning av ledningar och vattenprover är tagna. När kommunen har tagit över det befintliga systemet skickar Åre kommun ut en förbindelsepunktskarta samt faktura till fastigheterna som ingår i det nyupprättade kommunala verksamhetsområdet.