Huvudentreprenaden är slutbesiktigad. Spolning av ledningar och vattenprover är tagna.

Åre kommun har tagit över det befintliga systemet och har skickat ut förbindelsepunktskarta samt faktura till fastigheterna som ingår i det nyupprättade kommunala verksamhetsområdet.