Prao och praktik ger ungdomar en möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och är en viktig del av deras framtida studie- och yrkesval. För dig som arbetsgivare är det en möjlighet att marknadsföra din bransch, ditt yrke och din arbetsplats för framtidens medarbetare.


Information på den här sidan
» Varför ska man ta emot praoelever och praktikanter på arbetsplatsen?
» Prao och praoperioder i grundskolan
» Praktik i gymnasiet
» Anmäl intresse för att ta emot praoelever och praktikanter
» Ta emot en praoelev eller praktikant – viktigt att tänka på
» KontaktpersonerVarför ska man ta emot praoelever och praktikanter på arbetsplatsen?

Praoeleven och praktikanten idag kan vara din medarbetare imorgon. Prao- och praktikperioden är en fantastisk möjlighet för företag att möta ungdomar och att visa upp sin bransch, vilken bredd av tjänster som finns i verksamheten och bidra till att öka deras kunskap om arbetslivet samt att motivera dem att kanske välja just din bransch i sitt kommande yrkesval. Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare.

Prao och praoperioder i grundskolan

I Åre kommuns grundskolor gör eleverna sin prao under en vecka i årskurs 8 och under en vecka i årskurs 9. Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och är en lagstadgad del av undervisningen i grundskolan.

Praoperioder 

Årskurs 8
Vecka 47: Hallens skola
Vecka 11: Duveds skola
Vecka 12: Mörsils skola

Årskurs 9
Vecka 41: Duveds skola
Vecka 42: Mörsils skola
Vecka 46: Hallens skola

Praktik i gymnasiet

Elever på Jämtlands Gymnasiums yrkesprogram genomför delar av utbildningen genom praktik på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) och erbjuds under 15 veckor eller mer.

Jämtlands Gymnasium i Järpen är det främst fordonsprogrammet samt hotell och restaurangprogrammet som har praktik.

Anmäl intresse för att ta emot praoelever och praktikanter

På den digitala plattformen Samverka.nu hanteras administration och uppföljning av prao och praktik av både skola, elever och arbetsgivare. Företag och offentliga verksamheter anmäler sitt intresse för att ta emot praoelever och praktikanter genom att registrera sig på plattformen. Du har även möjlighet att registrera om arbetsplatsen kan ta emot studiebesök eller om ni önskar att hålla i föreläsningar för eleverna, antingen genom besök på skolan eller digitalt.

Inför varje aktuell praoperiod skickas det ut en förfrågan från systemet där du bekräftar hur många elever din arbetsplats har möjlighet att ta emot samt vilka dagar eller hela veckor som passar.

De personuppgifter som behandlas i platsbanken för praoplatser är för att vi ska kunna komma i kontakt med de företag som har registrerat sig. Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Samverka.nu för att säkerställa att de som underbiträde behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden.

Personuppgifter som behandlas i systemet är:
• Namn
• E-postadress
• Mobilnummer

Ändamål för behandlingen
Personuppgifterna som behandlas är för att vi ska kunna göra lämplighetsbedömning av företag som erbjuder praoplats samt för att ge eleverna kontaktuppgifter till handledare/kontaktpersoner för vidare kommunikation.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.

Lagringstid
Företagsuppgifter i Samverka.nu raderas av registrerade företag.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Om dina rättigheter som registrerad kan du läsa under Dataskyddsförordningen. Du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud genom att mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Ta emot en praoelev eller praktikant – viktigt att tänka på

Handledare
Arbetsplatsen ska utse en handledare som ansvarar för eleven. Handledaren ger praktisk information, ser till att eleven blir väl omhändertagen och anpassar arbetsuppgifterna efter elevens förutsättningar. Handledaren är också skolans kontaktperson.

Alla som får en praoelev kommer få erbjudande om att delta på en handledarträff digitalt.

Arbetstider
Eleverna får arbeta högst 8 timmar per dag inklusive lunchrast. Arbetstiderna kan med fördel anpassas efter busstider men eleverna får inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter klockan 20.00.

Arbetsmiljö
Skolan och arbetsgivaren har tillsammans ansvar för elevernas arbetsmiljö under praon. Skolan riskbedömer praoplatsen tillsammans med arbetsgivaren och vidtar åtgärder om det behövs. Elever får enbart utföra lättare och riskfritt arbete under sin prao. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar arbeta

Frånvaro
Om eleven blir sjuk eller av annan anledning måste vara frånvarande från praoplatsen ska vårdnadshavaren anmäla detta både till praoplatsens handledare och till skolan.

Skyddskläder
Om arbetsplatsen kräver skyddskläder behöver detta erbjudas praoeleven.

Försäkring
Eleverna har en olycksfallsförsäkring genom Åre kommun och är försäkrad även under praoperioden.

Kontaktpersoner

Vid frågor gällande prao i grundskolan kontakta studie- och yrkesvägledarna i respektive skola:

Duved, Åre och Stämgärde skola
Magnus Ekelund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-168 19, 070-258 34 60

Mörsil, Hallen, Kall och Racklöfska skolan
Ruben Cañas Lindh
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0647-162 63, 070-264 76 20 

Vid frågor gällande den digitala plattformen Samverka.nu och arbetsgivarfrågor kontakta Linnéa Sahlmén, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0647-162 32.