För brukandet av Åre kommuns vatten- och avlopp gäller Allmänna bestämmelser för brukandet av Åre kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA. ABVA reglerar förhållandet mellan dig som fastighetsägare/abonnent och Åre kommun.

icon ABVA (325.2 kB)