Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du enkla tips på hur du i vardagen kan minska din miljöpåverkan.

Maten vi äter påverkar planeten vi bor på. Vi behöver äta mer grönt och mindre men bättre kött. Vi måste också tänka på att minska matsvinnet och ta vara på allt vi köper.

 

Några tips på hur du kan äta mer hållbart:

• Ät mer från växtriket – det är både klimatsmart och nyttigt att basera måltiderna på grönsaker och fullkornsprodukter.
• Ät mindre men bättre kött – välj gärna kött från djur som har gått på naturbete.
• Välj svenskt, certifierat eller miljömärkt – då bidrar du till ansvarsfullt producerad mat.
• Minska matsvinnet – varje person slänger i snitt 33 kilo ätbar mat. Minska matsvinnet så minskar du belastningen på miljön och sparar pengar.

 

Länkar:

Världsnaturfonden WWF: Vad ska jag äta? »

Livsmedelsverket: Tips för minskat matsvinn »

Alla produkter har en miljöpåverkan när de produceras. Detta i form av råvaror, markanvändning, kemikalier, vatten, energi, transporter med mera. Hållbar konsumtion går ut på att tillvarata resurser och inte kasta i onödan. När vi är aktsamma om resurser, så minskar även energiåtgången och vår påverkan på miljön och ekosystem.

 

Välj KRAV-märkt och ekologiskt

KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad och bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd, skydd för miljö och hälsa samt till bättre arbetsvillkor. Läs mer på krav.se »

 

Ett livsmedel med ekologisk märkning måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser. I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel eller syntetiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. Läs mer om ekologisk mat här »

 

Välj giftfritt
Välj giftfritt när du handlar. När du ska köpa en kemisk produkt är det viktigt att fundera på om du verkligen behöver produkten och vilket alternativ som är minst farligt. Här kan du som konsument få mer information om kemiska produkter och tips för en klimatsmart vardag: 
Kemikalieinspektionen: Våra råd om kemikalier i prylar »

 

Välj miljömärkt
Miljömärkningar ska hjälpa dig att hitta varor eller tjänster som tar hänsyn till miljön. Det finns många olika märkningar och det kan vara svårt att veta vad de står för. I Märkningsguiden finns en översikt över vanliga märkningar: Hallå konsument: Miljö- och hållbarhetsmärkningar »

 

Köp begagnat
Genom att köpa begagnat och sälja det du inte längre behöver sparas en mängd råvaror och energi. Dessutom sparar du pengar.

Det mesta av det avfall du sorterar kan bli material till nya produkter eller energi. Det sparar energi, miljö och råvaror. Återvinn dina tomma förpackningar och lämna bort dina gamla kläder och prylar, så får de nytt liv. Det du inte längre vill ha kvar kan vara användbart för någon annan.

 

Läs mer om hur du kan sortera ditt avfall – och hur du ska tänka för att minska ditt avfall: are.se/miljotrafik/avfallatervinning »

Gå och cykla
Dina vardagsresor påverkar miljön. Välj ett klimatsmart sätt att ta dig fram på – cykla, gå eller åk kollektivt. Att gå och cykla är den bästa resan. Miljöpåverkan är låg och du får frisk luft och motion.


Kollektivtrafik
Vid längre resor – välj buss eller tåg istället för egen bil eller flyg där det är möjligt.

Det finns en hel del du kan göra för att spara energi. Olika värmesystem kan till exempel sänka din energiförbrukning i hemmet. Du kan också få kostnadsfria tips om hur du sparar energi hos kommunens energi- och klimatrådgivare. Läs mer här »

 

Några snabba tips för att spara energi

• Tänk på värmen – om du sänker temperaturen en grad kan du spara 5 procent i uppvärmningskostnad.
• Få koll på elen, stäng av strömmen till saker som inte används. Släck lampan när du inte är där.

• Tvätta dig klokt – att hålla sig ren är nödvändigt. Men tänk på hur länge du står under varmvattenkranen. Den som nöjer sig med fem minuter i stället för femton kan minska sin årsförbrukning med hela 500 kilowattimmar i genomsnitt.

• Välj energisnåla produkter när det är dags att köpa nytt.

Du behöver inte åka långt för att hitta saker att göra. Gör en utflykt på hemmaplan i stället. I och runt Åre finns massor att uppleva, en hel del mer eller mindre gratis.


Här finns information och inspiration på saker du kan hitta på i eller i närheten av Åre:

are.se/upplevagora »
are.se/turistinformation »
aresweden.com »

Genom smarta val i din trädgård kan du bidra till biologisk mångfald, både när det gäller att gynna värdefulla pollinatörer och att hindra invasiva arter att ta över.

 

WWF har samlat massa tips på hur du kan göra för att gynna värdefulla pollinerare, läs mer om det här »

 

Minska spridningen av invasiva arter

Invasiva arter som lupiner, jättebalsamin och parkslide kan slå ut den svenska floran. Genom att ta bort dessa växter från din trädgård och slänga dem på återvinningscentralen (inte i komposten eller bland matavfall) kan du hjälpa till att minska spridningen.

 

Läs mer om invasiva arter och hur du ska hantera dem:

Are.se » Växtavfall »

Naturvårdsverket » Invasiva främmande arter »