Fågelhund och jägare i skogen

Att vistas i naturen, fylla förråden med mat inför vintern och samtidigt få en stark gemenskap med grannar och bybor gör jakten till ett viktigt inslag för många i vår kommun. När jakttiderna närmar sig finns det några saker som är bra att veta för dig som inte jagar, men vill ut och vandra eller plocka bär och svamp i skogen.  

För dig som vistas i naturen under jaktsäsong 

Att det pågår jakt innebär inte att det är förbjudet att vistas i naturen, men du bör vara medveten om att jakt pågår och visa nödvändig hänsyn under den perioden. Jakt är en rättighet kopplad till ägandet av mark – endast markägaren eller den som arrenderat jakten har rätt att jaga. Allemansrätten gäller fortfarande och du får lov att röra dig i skog och mark så länge det sker utan avsiktlig, nämnvärd störning av jakten, inklusive villebråden. 

Här är våra viktigaste tips för dig som rör dig ute i skog och mark under jaktsäsong. 

  • Håll dig till markerade leder 
  • Välj färgglada kläder så att du syns bra i skog och på fjäll 
  • Håll din hund kopplad så att inte viltet eller lösdrivande hundar störs 
  • Ta hänsyn till eventuell skyltning kring pågående jakt, välj gärna en annan rutt där jakt inte pågår 

Älgjakt 

Älgjakt som bedrivs inom Jämtlands älgförvaltningsområden pågår mellan den 1 september och 31 januari. Från den 26 september till och med den 9 oktober är det brunstuppehåll under två veckors tid. Under den här perioden pågår ingen jakt för att djuren ostört ska kunna fortplanta sig. Det kan vara bra att veta är att småviltsjakten fortsätter även under denna period, så du kan fortsatt möta jägare i skog och mark.

Älgjakten bedrivs av jaktlag som tillsammans med lösdrivande hundar befinner sig över stora jaktområden. För dig som rör dig i naturen under älgjakten är det viktigt att vara uppmärksam och hålla stort säkerhetsavstånd då gevären som används har lång räckvidd. 

Det finns många olika jaktlag som har sina jaktmarker utspridda över kommunen. När och var de jagar skiljer sig åt och kan även variera och ändras löpande under dagen. Vissa jaktlag har egna Facebook-sidor (eller delar information på för området relevanta sidor) där de lägger ut information om pågående jakt men i många fall sker informationen endast inom jaktlaget. Vi påminner om att alltid visa hänsyn och förhålla sig till våra tips under jaktperioden. 

Mer information om älgjakt hittar du på Länsstyrelsen i Jämtlands hemsida. 

Länsstyrelsen i Jämtland - älgjakt 

Småviltsjakt 

Ripa, tjäder och orre är fåglar som ofta jagas i kommunens fjäll- och skogsmiljöer. Till skillnad mot älgjakten bedrivs småviltsjakten vanligen av få eller ensamma jägare. Med sig har de lösa hundar som hjälper till att apportera bytet när det är skjutet. Gevären har inte samma räckvidd som de som används under älgjakten men likväl är det viktigt att hålla säkerhetsavstånd och vara uppmärksam på jägare som rör sig i området när du vistas i naturen. 
 
Mer information om småviltsjakt hittar du på Länsstyrelsen i Jämtlands hemsida. 

Länsstyrelsen i Jämtland - småviltsjakt