Alla barn i Sverige mellan 6 och 16 år är skolpliktiga. Som förälder kan du låta ditt barn börja redan vid 6 års ålder. Grundskolans verksamhetsområde omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 (10) i grund- och särskola.

Fritidshem: Finns för barn mellan 6 och 12 år. Fritidshemmen är öppna under den skolfria tiden samt under lovdagar.

Förskoleklass: Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja förskoleklass. 

Grundskola: Den vanliga grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men kan även börja när de är sex år.

Ansökan

Använd vår e-tjänst när du vill ansöka om skolgång för ditt barn i Åre kommun.

Ansökan om skolgång eller skolbyte i Åre kommun

Blanketter

Aktuella blanketter finns på den här sidan.