Här hittar du information om var du kan vända dig om du vill ansöka om insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj.

Om du känner att du är i behov av något stöd men inte riktigt kan sätta fingret på vad så kan du via vår Öppenvård få social rådgivning.