Här finner du information om var du kan vända dig om du vill ansöka om insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj.

Om du känner att du är i behov av något stöd men inte riktigt kan sätta fingret på vad så kan du via vår öppenvård få social rådgivning. Nedan finner du även en sammanställning över kontaktvägar till olika stödinsatser.