Att vara handledare innebär att du blir företagets PR-person och praktikantens förebild. Vilket ställer krav på din personlighet, yrkesskicklighet och pedagogik.

För de flesta elever som kommer ut på prao i grundskolan är detta deras första kontakt med yrkeslivet. Det är värdefullt för eleven att praoperioden motsvarar deras förväntningar och för dig som handledare kan det vara oerhört lärorikt och stimulerande att vägleda ungdomar.

Elever som har prao ska ha en personlig handledare på arbetsplatsen. Handledaren behöver ha ett uttalat uppdrag från sin chef. Allra viktigast är att handledaren är intresserad och engagerad av att introducera eleven till verksamheten. Mottagandet och introduktionen på arbetsplatsen är viktig för att eleven ska känna sig välkommen och trygg. Det är även viktigt att förmedla arbetsmiljöansvar och de risker som eleven behöver känna till för att säkerställa en säker arbetsmiljö för minderåriga.

Tips till dig som arbetsgivare

• Anmäl intresse för att ta emot en praoelev på den digitala plattformen samverka.nu

• Riskbedömningen – alla som erbjuder Prao ska fylla i en riskbedömning för att intyga att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön på arbetsplatsen kan anpassas eller avgränsas för en minderårig. Riskbedömningen skickas till arbetsplatsen via systemet samverka.nu.

• Två veckor innan Praostart får du ett mejl om någon valt att vara hos just er med personen kontaktuppgifter. Förbered handledare och arbetsplats om att Praoelev kommer att komma.

Tips till dig som Handledare

Förbered din praoplats
• Informera kollegor och skyddsombud att ni kommer att ha en minderårig praoelev hos er
• Prata om inom arbetsplatsen om vinsten med att ta emot en elev. Exempelvis är vinsterna att ni får in ungdomligt perspektiv i verksamheten och får möjlighet att lära känna er nästa generationsmedarbetare, chef eller kund. Ni har möjlighet att säkra kompetensförsörjningen för framtiden. Genom att visa upp er verksamhet och bransch blir ni en attraktivare arbetsgivare på arbetsmarknaden. Prao är en marknadsföring, ni syns i praktikverktyget Samverka. Titta även gärna in våra praoreportage görs där eleverna sprider sin syn på praoplatserna till varandra, till skolpersonal och föräldrar. 
• Ha rutiner för att meddela skolan vid frånvaro eller om något händer. Kontaktuppgifter finns i mejlet som du som handledare fått med praktikkortet.

 

Förberedelse med skolan och eleven
• Den lokala praosamordnaren skickar ut ett formulär för riskbedömning. Bedöm riskerna på din arbetsplats och skicka åter till skolan. Riskbedömningen kommer via mejl från samverka.nu.
• Säkerställ att du har kontaktuppgifter till praoeleven och skolan och om det är något ni behöver känna till om eleven.
• Ha rutiner för att anmäla närvaro, det görs direkt via mejlet du fått från samverka.nu i praktikkortet. Meddela skolan om frånvaro förekommer eller om något annat händer.
• Förbered eventuella arbetskläder, omklädningsrum, passerkort, inloggningsuppgifter eller skrivbord.
• Stäm av med eleven innan prao kring förväntningar, arbetstider, arbetskläder, lunchmöjligheter och kontaktuppgifter samt om skyddsutrustning krävs.


Förbered schema för praoeleven
• Introduktion - förbered första dagen och kom ihåg att introducera eventuella regler kring arbetsmiljö och sekretess.
• Prata med kollegor om hur eleven ska få information om er arbetsplats, gärna genom rundvandring.
• Bestäm arbetstider och schema över perioden där eleven kan gå med olika medarbetare under sin prao.
• Hitta arbetsuppgifter till praoeleven. Arbetsuppgifter kan vara att skugga medarbetare, att utföra veckouppdrag för verksamheten, intervjua olika medarbetare förutom att få utföra en del av era arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen. Behov av stöd i att se vilka bra arbetsuppgifter som kan finnas hos er? Tveka inte att höra av er till praktiksamordnaren.

• Dagligavstämning, hur eleven har haft det under dagen. Där man tillsammans reflekterar och ökar lärandet till kommande dag.

• När Praon börjar närma sig sitt slut, utvärdera Praon tillsammans med eleven

• Ge eleven ett omdöme om hur eleven har fungerat på arbetsplatsen som hen kan använda i sina jobbsökningar framöver. Behov av mall så finns det med i mejlet som ni fått från samverka.nu med praktikkortet.

 

• Intern utvärdering för att underlätta för kommande praoperioder. Är det någon som ni vill framföra som kan bli bättre utifrån skolans arbete med Prao, kontakta studie- och yrkesvägledare eller praktiksamordnaren.

 

Vad tycker praoeleven är viktigt för en lyckad prao?


• Få vara aktiv och känna sig behövd
• Att få göra mycket praktiskt
• Trevligt bemötande
• Blir tagna seriöst
• Att få återkoppling på de arbete de har gjort
• Att ha tydliga arbetsuppgifter
• Bjuds in att ställa frågor
• Får lagom med ansvar
• Få varierande arbetsuppgifter

Mer information

Här kan du ta del av filmer som Skolverket har tagit fram för dig som ska ta emot elever på prao:
» Att ta emot praoelev
» Vinsterna med Prao – arbetsgivare
» Så kan skolan arbeta med Prao

 

Kontakt

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar.

Linnéa Sahlmén
Projektledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-162 32