Här har du möjlighet att ladda ned exempelritningar för de vanligaste byggnadsåtgärderna och se vilka format och angivelser de ska ha.

Vi rekommenderar att du tittar på dem innan du börjar göra egna ritningar för att uppfylla alla krav och inte missar något.

pdf Exempelritningar bygglov (387 KB)

pdf Exempelritningar nybyggnad garage (934 KB)

pdf Exempelritningar plank (439 KB)

pdf Exempelritningar tillbyggnad (1.09 MB)

pdf Exempelritningar murar och markuppfyllnad (232 KB)

pdf Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus (2.87 MB)