Socialtjänstens familjerätt är rådgivande i familjerättsliga frågor och utgår i huvudsak från lagstiftningen i Föräldrabalken och Socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa.

Vårdnadsutredningar görs på uppdrag av domstol och blir aktuella i de fall föräldrarna inte är eniga i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge och där samarbetssamtal har varit resultatlösa.

När föräldrar inte lyckas enas gällande barns vårdnad, boende och umgänge och då väljer att vända sig till domstol behöver domstolen göra en bedömning av situationen. Då ger de socialtjänsten i uppdrag att göra en vårdnadsutredning. Denna utredning ger rätten det underlag de har behov av för att kunna fatta beslut om vad som är det bästa för barnet. Socialtjänsten kan lämna en rekommendation om vad de anser vara det bästa för barnet, denna rekommendation är enbart vägledande och rätten dömer utifrån det de anser vara det bästa.

Utredningen tar ungefär tre till fyra månader att genomföra och det är den kommun där barnet är folkbokfört som genomför den. Utredningen genomförs genom enskilda samtal med barnet och föräldrarna. Det genomförs även hembesök och samtal med personer som har en inblick i familjen, såsom skolpersonal.