Entreprenaden i Kronoparken har tyvärr inte framskridit enligt tidplan.

Det är olyckligt att ni som har fastigheter här blir berörda av dessa förseningar. Anledningen är att leveransen av viktiga delar i det system som byggs inte har levererats enligt tidplan.

Systemet är tekniskt mer avancerat än ”vanliga” avloppsrör. För att minimera markpåverkan har vi valt ett system med elektrisk uppvärmning, på så sätt behöver inte rören ligga lika djupt ner i marken.

Åre kommun jobbar just nu tillsammans med en entreprenör som har erfarenhet av systemet för att kunna färdigställa arbetena som påbörjats – för att kunna ansluta er så snart som möjligt. Vi planerar för fortsatta arbeten löpande och jobbar med att minimera störande arbeten. Efter varje byggmöte framåt kommer vi ha löpande kontakt med ordförande i föreningen.

Så snart som markförhållandena tillåter kommer entreprenören starta i gång arbetet för att kunna färdigställa det som är påbörjat.

Gällande kommande del i Kronoparken ser Åre kommun just nu över hur det arbetet ska planeras för att kunna hålla en bättre tidplan och samtidigt göra så lite åverkan på marken som möjligt. Förhoppningarna är att fysiska arbeten med ledningsdragning kan planeras till 2024.