Pågående entreprenadarbeten Åre kommun genomför i Kronoparken går tyvärr inte enligt tidplan. Det är olyckligt att ni som har fastigheter här blir berörda av dessa förseningar. Anledningen är att leveransen av viktiga delar i det system som byggs inte levereras enligt tidplan. Systemet är tekniskt mer avancerat än ”vanliga” avloppsrör. För att minimera markpåverkan har vi valt ett system med elektrisk uppvärmning, på så sätt behöver inte rören ligga lika djupt ner i marken. Styrtekniken till uppvärmningen har dock inte kunnat levereras, de är över ett år försenat. Vi jobbar därför tillsammans med en entreprenör som har erfarenhet av systemet för att kunna färdigställa arbetena och ansluta er så snart som möjligt. Vi planerar för fortsatta arbeten löpande och jobbar med att minimera störande arbeten under den vintersäsong som nu närmar sig. Målsättningen är att anslutningar ska kunna ske till sommaren 2023. 

 

De delar av Kronoparken som ännu inte är påbörjade kommer projektering påbörjas under 2023. Fysiska arbeten med ledningsdragning planeras till 2024.  

 

Tidplan 

Tidplan kommer att publiceras för 2023 och framåt