Entreprenaden i Kronoparken är slutbesiktad och i samband med det har förbindelsepunktskarta tillsammans med faktura skickats ut till fastighetsägare som berörs i den första delen av detta område.

Gällande kommande del i Kronoparken ser Åre kommun just nu över hur det arbetet ska planeras för att kunna hålla en bättre tidplan och samtidigt göra så lite åverkan på marken som möjligt.