I latrinabonnemanget ingår mottagning och behandling av fem latrinbehållare per år. Dessa måste vara biologiskt nedbrytbara säckar eller kärl. Behållare ingår inte i abonnemanget utan köps separat.

Latrinbehållare/latrin säckar lämnas på kommunens återvinningscentraler, ÅVC. Behållare och giltig etikett lämnas utan kostnad.

Här hittar du taxor för latrin:
pdf Renhållningstaxa (201 KB)  

Eget omhändertagande

Det finns också möjlighet till eget omhändertagande av latrin, det vill säga. kompostering på egen fastighet. Ansökan görs hos miljöavdelningen.

pdf Ansökan dispens eget omhändertagande avfall (153 KB)

Hör av dig till tekniska avdelningen när din ansökan är godkänd så avslutar vi ert latrinabonnemang.