I latrinabonnemanget ingår mottagning och behandling av fem latrinbehållare per år. Dessa måste vara biologiskt nedbrytbara säckar eller kärl. Behållare ingår inte i abonnemanget utan köps separat.

Latrinbehållare/latrin säckar lämnas på kommunens återvinningscentraler, ÅVC. Behållare och giltig etikett lämnas utan kostnad.

Renhållningstaxa, latrin

Kr inkl. moms

Abonnemangsavgift per år och fastighet (fem etiketter ingår*)

1 088

Extra etikett* (kr/st) (beställs hos kommunen 0647- 161 00)

150

Hämtning behållare, inom en vecka efter beställning - abonnemangsavgift krävs.

812

Avlämning, omärkt komposterbar behållare vid ÅVC (kr/st)

700

Avlämning, ej komposterbar behållare vid ÅVC (kr/st)

850

Komposterbar säck/påse (kr/st)

150

Komposterbart kärl (kr/st)

160

 

Eget omhändertagande

Det finns också möjlighet till eget omhändertagande av latrin, det vill säga. kompostering på egen fastighet. Ansökan görs hos miljöavdelningen.

pdf Ansökan dispens eget omhändertagande avfall (153 KB)

Hör av dig till tekniska avdelningen när din ansökan är godkänd så avslutar vi ert latrinabonnemang.