Bild: Anhörigstöd

Ger du stöd och hjälp till någon i din närhet som har svårt att självständigt klara sin vardag?

Anhörig är en person som hjälper och ger stöd till en närstående inom familjen, släkten eller vänkretsen. Den närstående kan på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, beroendeproblematik, ålder eller funktionsnedsättning ha svårigheter med att klara sin dagliga livsföring.

Rollen som anhörig kan te sig på många olika vis men gemensamt är att ens eget liv och vardag påverkas på något sätt. Omsorgen om sin närstående gör att man lätt glömmer bort sig själv och sina egna behov.  Det är därför viktigt att också du kan erbjudas stöd och råd kring din egen situation för att bli en hållbar anhörig.

Enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder”.

I Åre kommun utformas stödet till dig som anhörig utifrån din livssituation och de behov du har. Tanken är att anhörigstödet skall underlätta för dig, fysiskt, psykiskt och socialt i vardagen.

Kontakta vår anhörigsamordnare

  • för information om vad kommunen har att erbjuda
  • för enskilda samtal där du får möjlighet att beskriva din situation i lugn och ro
  • få råd och stöd i anhörigfrågor
  • för hembesök
  • för att delta i anhöriggrupp, anhörigcafé eller föreläsningar

Stöd som beviljas av biståndshandläggare

Genom ansökan hos biståndshandläggare i kommunen kan den du hjälper ansöka om insatser utifrån behov. Du kontaktar våra biståndshandläggare via kundtjänst, 0647-161 00.

Anhörigcirkel

Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet? I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan startar vi i september 2019 en anhörigcirkel. Du får tillsammans med andra möjlighet att utbyta erfarenheter, lyfta bekymmer, vardagsproblem och glädjeämnen. Genom ökad insikt och kunskap kan vi som anhöriga utvecklas och skapa en förändrad och förbättrad vardag.

pdf Läs mer om anhörigcirkeln (906 KB)

Länkar

Nationellt kompetenscentrum anhöriga NKA
Anhörigas riksförbund
Anhöriglinjen 0200-239 500