Bild: Anhörigstöd

Ger du stöd och hjälp till någon i din närhet som har svårt att självständigt klara sin vardag?

Anhörig är en person som hjälper och ger stöd till en närstående inom familjen, släkten eller vänkretsen. Den närstående kan på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, beroendeproblematik, ålder eller funktionsnedsättning ha svårigheter med att klara sin dagliga livsföring.

Rollen som anhörig kan te sig på många olika vis men gemensamt är att ens eget liv och vardag påverkas på något sätt. Omsorgen om sin närstående gör att man lätt glömmer bort sig själv och sina egna behov.  Det är därför viktigt att också du kan erbjudas stöd och råd kring din egen situation för att bli en hållbar anhörig.

Enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder”.

I Åre kommun utformas stödet till dig som anhörig utifrån din livssituation och de behov du har. Tanken är att anhörigstödet skall underlätta för dig, fysiskt, psykiskt och socialt i vardagen.

Kontakta vår anhörigsamordnare:
* för information om vad kommunen har att erbjuda för enskilda samtal där du får möjlighet att beskriva din situation i lugn och ro

* få råd och stöd i anhörigfrågor

* för hembesök

* för att delta i anhöriggrupp, anhörigcafé eller föreläsningar

 

Du hittar kontaktuppgifter och länk till vår e-tjänst under rubrikerna "E-tjänster" och "Kontakt".

Genom ansökan hos biståndshandläggare i kommunen kan den du hjälper ansöka om insatser utifrån behov. Du kontaktar våra biståndshandläggare via kundtjänst, 0647-161 00.

Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet? I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar vi anhörigträffar. Här får du möjlighet att träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter, få information och utbildning utifrån vad vi i gruppen upplever att vi har behov av. Du är välkommen oavsett vilka svårigheter, sjukdom eller funktionsnedsättning din närstående har. Vi träffas i Studieförbundet vuxenskolans lokaler i Järpen en gång i månaden.


Kontakta anhörigsamordnare för mera information om gruppen och tider för möten.