God man

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Åre kommun ingår i en gemensam nämnd med Krokoms kommun och Östersunds kommun där Östersund är värdkommun och har ordförandeskapet.

Vice ordförandeskapet alterneras mellan Krokoms kommun och Åre kommun.

I nämnden ingår det även fyra ledamöter och fyra ersättare. Dessa kommuner ingår även i ett gemensamt kansli beläget i Östersund där överförmyndarhandläggarna arbetar tillsammans för ökad rättssäkerhet och tillgänglighet. För att upprätthålla kommunens serviceskyldighet gentemot medborgarna så kommer Åre kommuns handläggare att finnas på kansliet i Järpen en dag i veckan.

Personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan få hjälp av ställföreträdare i form av exempelvis en god man eller förvaltare. I menyn hittar du information kring god man, förvaltare och förmyndare.

Aktuell information

Överförmyndarkontoret på Gastkullevägen 1A har från och med den 15 november övertagits av tekniska avdelningen. Tillsvidare har handläggare Eva Bergström bokat ett mötesrum inne på tekniska avdelningen varje tisdag mellan kl. 12.30-17.00. Adressen är densamma men inne på tekniska avdelningen går ni istället rakt fram. 

 

Med anledning av detta är det därför viktigt att ni bokar tid innan ni kommer så att handläggaren kan ta emot er. Hjälp gärna till att sprida ordet, speciellt ni som är för ställföreträdare för personer som brukar komma på besök till överförmyndarkontoret.  

Datum:
28 januari kl. 17.00-20.00

11 februari kl. 17.00-20.00

 

Plats:

Preliminärt på Gastkullevägen 1A, 1 trappa ner. 

 

Anmälan:

Sker via Östersunds kommuns webbplats. Till anmälan -->

Vi erbjuder en allmän grundutbildning för både nya och "gamla" gode män och förvaltare till våren. På utbildningen går vi allmänt igenom vad det innebär att vara god man samt vilka regler som styr godmanskapet. 

 

Datum:
24 mars kl. 17.00-19.30

 

Plats:

Preliminärt på Gastkullevägen 1A, 1 trappa ner. 

 

Anmälan:

Sker via Östersunds kommuns webbplats. Till anmälan -->