Vi har själva det yttersta ansvaret för vår egen och våra näras säkerhet. Samhällets ansvar är att rycka in och hjälpa till när den enskilde själv inte klarar av att lösa situationen.

Det finns en hel del stöd och tips man kan få för att bättra på möjligheterna att klara en besvärlig situation så lindrigt som möjligt. Har du tillgång till information är det lättare för dig att hantera en svår situation. Se till att du alltid har en fungerande batteriradio hemma med batterier. Radion är det viktigaste mediet att förmedla information till allmänheten vid t.ex. ett långvarigt elavbrott.

Andra saker som är bra att ha hemma:
     • Batterier (förvara i kylskåpet, då hålls de färska)
     • Tändstickor
     • Ljus
     • Ficklampa
     • Spritkök med bränsle
     • Konserver och torrvaror.

För fler tips och råd se webbplatserna för Din säkerhet >>  och Civilförsvarsförbundet >> .

Viktigt Meddelande till Allmänheten

(VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.
För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten vid allvarliga situationer finns möjligheten att sända ut viktigt meddelande till allmänheten och påkalla uppmärksamhet via en tyfonsignal.
I Åre kommun hörs larmet i Järpen.

Signalen är uppbyggd av sju sekunder långa tonstötar med 14 sekunders mellanrum under två minuter varnar för fara. När du hör denna signal ska du:
     • Gå inomhus
     • Stänga fönster, dörrar och ventilation 
     • Lyssna på radio P4
När faran är över kommer en sammanhängande 30 sekunder lång signal.

Test av utomhuslarm: kl. 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas det utomhuslarm som ska varna vid fara. I Åre kommun hörs larmet i Järpen.