Genom öppenvården finns stöd att få när en individ har problematisk skolnärvaro eller inte tar sig till skolan alls. Vårt arbetssätt grundar sig i Magelungens hemmasittarprogram (HSP) och vi arbetar på ett kognitivt beteende terapeutiskt (KBT) sätt.

Arbetet sker genom ett nära arbete med ungdomen, familjen och övriga instanser som ni ser som viktiga och som på något sätt har en kontakt med er i familjen. För att få stöd kring detta behövs ett beslut från Individ- och familjeomsorgen (IFO). Ni kan antingen vända er direkt till IFO och göra en ansökan eller komma till oss så vi stöttar vi er i processen. En annan väg att gå är att skolan i samråd med er tar kontakt med oss på öppenvården.