Vi vill förbättra och förenkla vår service till dig som medborgare. Därför deltar Åre kommun i servicemätningen Löpande insikt som samordnas av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Mer om servicemätning Insikt finns på SKR:s hemsida

Undersökningen mäter kommunens myndighetsutövning inom följande myndighetsområden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll

Undersökningen går till så att Åre kommun tar fram kontaktuppgifter till de företag, privatpersoner och organisationer som har haft avslutade myndighetsärenden med kommunen. Uppgifterna lämnas sedan till ett företag, Origo Group, som skickar ut enkäter samt sammanställer resultaten. I första hand går enkäten ut via mejl, men om du inte svarat efter påminnelse blir du uppringd. I enkäten ställs frågor om hur du upplevt kommunens bemötande, effektivitet, information, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet i samband med ditt ärende. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och du kan ge tips på hur kommunens service kan förbättras.

Åre kommun tar enbart del av resultaten i bearbetad form. All data lagras i SKR:s databaser, där den är anonymiserad. Materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

SKR offentliggör de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat i månadsskiftet mellan april och maj året efter mätåret.

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

Här hittar du Åre kommuns resultat från 2020