Alla kommuner i Sverige ska lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer, enligt skuldsaneringslagen.

Om du under lång tid dragits med stora skulder och inte kommer någon vart kan du få hjälp med att söka skuldsanering.

Boka ett möte hos oss

Väntetiderna kan variera mycket. Medan du väntar är det bra om du förbereder dig genom att skaffa alla uppgifter om dina lån och skulder, vilka tider de löper över och vilka räntor som gäller för olika skulder.